1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด..

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ..

เรียนเชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมปร..

เรียนเชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กรกฎ..

การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV..

การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพกิจกรรม

มอบเงินทุนนักเรียนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ..

มอบเงินทุนนักเรียนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)..

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดการอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน หลักส..

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดการอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรที่ 3 ผ่าน Applic..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู เพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ คือ นางสาวจุรี..

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู เพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ คือ นางสาวจุรีรัตน์ จิตหาญ วิชาเอ..

ที่นี่ปงสนุก

เพลงมาร์ชปงสนุก (เวอร์ชั่นใหม่)

เพลงมาร์ชปงสนุก (เวอร์ชั่นใหม่)

ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง

ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง โรงเรียนบ้านปงสนุก

Back to School

เชิญรับชมบรรยากาศวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2564 ได้ที่รายการ ที่นี่ปงสนุก

ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเท..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ