1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ที่20 มิถุนายน 2565 ..

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู ขอน้อมนบบูชาพระคุณครู

ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู ขอน้อมนบบูชาพระคุณครู

ภาพกิจกรรม

การจัดประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2565..

การจัดประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2565 ณ ห้องดอกพร้าว โรงเ..

การสอบทานการปฏิบัติงานสถานศึกษา ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256..

การสอบทานการปฏิบัติงานสถานศึกษา ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากหน่วยตรวจสอบภาย..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 4/2565 จัดการปร..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 4/2565 จัดการประชุมทั้งแบบ On Site ..

ที่นี่ปงสนุก

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก

ประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก

กิจกรรมพาพี่เที่ยวภูเก็ต-สิมิลัน

กิจกรรมพาพี่เที่ยวภูเก็ต-สิมิลัน พี่ที่จะเกษียณ 65 จัดการแสดง ชุดโหญ่ เต้นรีวิวสไตล์ปักษ์ใต้ ประก..

ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับช..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับช..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับช..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..