1684 1974 1814 1510 1267 1397 1169 1269 1425 1567 1186 1721 1168 1633 1732 1179 1472 1571 1943 1577 1618 1784 1273 1460 1360 1396 1375 1484 1029 1662 1272 1454 1150 1729 1970 1014 1840 1246 1487 1261 1044 1233 1459 1964 1134 1640 1164 1186 1763 1323 1116 1384 1653 1666 1253 1463 1068 1709 1724 1199 1543 1916 1385 1418 1584 1398 1976 1821 1826 1089 1449 1706 1442 1457 1146 1933 1974 1383 1680 1137 1753 1210 1717 1500 1477 1124 1547 1473 1289 1417 1408 1184 1719 1221 1811 1228 1475 1601 1083 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก
ที่ตั้ง 10 ถนนจามเทวี ซอย 1 ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0811122393
โทรสาร -
ชื่อเว็บไซต์ https://www.pongsanook.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง  558
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,124
จำนวนนักเรียนหญิง 1,119
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,243
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 139
ชื่อผู้อำนวยการ นายสมโภช จำปาทิพย์