1637 1285 1964 1435 1660 1015 1916 1133 1657 1176 1855 1522 1474 1506 1543 1112 1081 1252 1121 1966 1420 1677 1180 1895 1495 1333 1996 1023 1974 1513 1690 1221 1624 1809 1746 1043 1079 1633 1288 1049 1081 1905 1665 1109 1341 1548 1471 1309 1506 1771 1002 1196 1408 1278 1686 1541 1097 1460 1693 1003 1775 1265 1472 1917 1959 1782 1416 1775 1089 1278 1504 1079 1286 1623 1358 1523 1755 1445 1623 1971 1587 1517 1907 1903 1004 1003 1157 1640 1243 1127 1349 1764 1981 1589 1148 1248 1497 1978 1934 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก
ที่ตั้ง 10 ถนนจามเทวี ซอย 1 ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0811122393
โทรสาร -
ชื่อเว็บไซต์ https://www.pongsanook.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง  558
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,124
จำนวนนักเรียนหญิง 1,119
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,243
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 139
ชื่อผู้อำนวยการ นายสมโภช จำปาทิพย์