1797 1457 1826 1606 1829 1267 1906 1415 1482 1752 1546 1533 1114 1515 1999 1077 1967 1101 1929 1079 1434 1858 1182 1468 1383 1765 1075 1587 1288 1743 1302 1490 1570 1788 1694 1542 1334 1042 1711 1282 1673 1905 1323 1324 1980 1888 1590 1271 1862 1674 1359 1719 1476 1104 1393 1866 1475 1394 1170 1805 1765 1747 1370 1997 1121 1746 1619 1815 1685 1203 1874 1358 1400 1746 1461 1147 1905 1128 1779 1925 1020 1697 1609 1458 1974 1013 1104 1057 1661 1953 1457 1753 1650 1361 1902 1650 1822 1620 1780 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก
ที่ตั้ง 10 ถนนจามเทวี ซอย 1 ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0811122393
โทรสาร -
ชื่อเว็บไซต์ https://www.pongsanook.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลำปาง เขต 1
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง  558
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,124
จำนวนนักเรียนหญิง 1,119
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,243
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 139
ชื่อผู้อำนวยการ นายสมโภช จำปาทิพย์