1979 1897 1386 1432 1957 1784 1546 1651 1222 1565 1225 1581 1509 1992 1785 1596 1194 1607 1770 1065 1758 1413 1223 1190 1424 1495 1340 1958 1416 1713 1621 1988 1063 1238 1510 1999 1281 1847 1201 1474 1200 1809 1725 1193 1009 1807 1604 1493 1719 1897 1381 1176 1054 1814 1124 1810 1602 1832 1006 1425 1757 1569 1194 1894 1922 1302 1555 1583 1447 1626 1495 1638 1957 1267 1269 1912 1171 1273 1509 1665 1081 1363 1531 1913 1558 1562 1195 1870 1435 1474 1241 1785 1398 1751 1157 1772 1414 1473 1700 ต้นไม้ประจำโรงเรียน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นสนประดิพัทธ์ (Son Pradi Phat)

 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Casuarina junghuhniana Miq.
ชื่อวงศ์ CASUARIMACEAE
ชื่ออื่น สนปฏิพัทธ์
ถิ่นกำเนิด ออสเตรเลีย
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-35 ม. ขนาดทรงพุ่ม 4-6 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มรูปพีระมิด แต่แคบและกิ่งก้านมีขนาดเล็กกว่าสนทะเล กิ่งแขนงขนาดเล็กสีเขียว เป็นเส้นกลมห้อยลง มีข้อรอบกิ่งชัดเจนและหักหลุดเป็นข้อๆ เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามแนวยาว
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนเป็นวงกลมที่ข้อกิ่งข้อละ 8-10 ใบ รูปสามเหลี่ยม เป็นสะเก็ดขนาดเล็กคล้ายหนามแหลม ปลายใบแยกเป็นซี่จักเล็กๆ โคนใบเชื่อมติดกัน ยอดอ่อนหรือปลายกิ่งอ่อนมีสีแดง
ดอก ดอกแยกเพศแยกต้น ดอกเพศผู้ สีน้ำตาลอ่อนหรือสีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดที่ปลายกิ่ง รูปทรงกระบองเรียว ช่อดอกตั้งยาว 1-3 ซม. เกสรเพศผู้ 1 อัน สีน้ำตาล ดอกเพศเมีย สีน้ำตาลอมเทา ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่นที่ปลายกิ่งสั้นๆ รูปทรงกระบอก หรือเกือบกลม ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก แต่มีกลีบประดับขนาดเล็ก 2 กลีบ เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอกประมาณ 0.5 ซม. ออกดอกเดือน ธ.ค.-ก.พ. ขยายพันธุ์โดยการปักชำหรือตอนกิ่ง
ผล ไม่พบว่าติดผลในไทย เนื่องจากมีแต่ต้นเพศผู้
นิเวศวิทยา พบปลูกเลี้ยงอยู่ทั่วไป
การใช้ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกเป็นแนวกันลม สามารถตัดแต่งเป็นรูปต่างๆ ได้เนื้อไม้ใช้ทำเสาโป๊ะ เสากระโดงเรือ ทำฟืนถ่าน ไม้กระดาน ไม้ฝา แปรรูป ทำเฟอร์นิเจอร์ ปาร์เก้
ที่มา : วัลลิ์รุกขบุปผชาติ ตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย