1261 1321 1991 1553 1141 1084 1000 1512 1636 1242 1250 1237 1325 1226 1749 1586 1085 1083 1540 1706 1274 1003 1299 1691 1663 1538 1079 1070 1065 1742 1864 1545 1106 1754 1448 1369 1571 1135 1789 1392 1037 1841 1204 1625 1089 1217 1975 1080 1971 1500 1573 1900 1771 1078 1523 1957 1263 1720 1044 1053 1109 1084 1112 1128 1197 1810 1758 1812 1145 1817 1546 1938 1843 1434 1341 1508 1849 1860 1417 1388 1354 1547 1440 1832 1208 1759 1125 1271 1015 1692 1709 1040 1850 1236 1349 1253 1848 1113 1199 เพลงประจำโรงเรียน - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

เพลงประจำโรงเรียน
ประวัติเพลงมาร์ชปงสนุก
ผู้แต่งเนื้อร้อง ครูสมถวิล  แต่งตั้ง
เรียบเรียงเสียงและทำนองเพลง วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
ผู้ขับร้อง วงดนตรีค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 ลำปาง

ประวัติเพลงร่มสน
ผู้แต่งเนื้อร้อง ครูสมถวิล  แต่งตั้ง
เรียบเรียงเสียงและทำนองเพลง วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
ผู้ขับร้อง ครูอนันต์ จำเริญวรทศ และคณะกรรมการนักเรียน ปี 2535