สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 0810336147
นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9363612
นางสาวกรกมล ปาลาศ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7310271
นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0336147
นางสาวพีรยา เจริญพานิช
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3161565
นางทานตะวัน อินต๊ะขัน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9514960
นางสาวประภัสจิต เตชะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 090-3183031
นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6150739
นางพรชนก ชุ่มตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9460708
นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2736184
นางสาวอัญชลี อินสมพันธ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0068043
นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร
ครูผู้ช่วย
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2605719
นางสาววิรัลพัชร บาริศรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2282177