1562 1682 1338 1079 1031 1763 1811 1909 1608 1107 1947 1844 1963 1995 1911 1890 1314 1761 1099 1837 1347 1997 1899 1095 1794 1889 1163 1282 1083 1759 1659 1885 1109 1916 1277 1098 1617 1441 1702 1877 1455 1815 1052 1471 1709 1894 1684 1888 1949 1937 1359 1460 1565 1965 1766 1966 1399 1334 1678 1085 1361 1525 1310 1927 1347 1266 1324 1721 1569 1918 1290 1428 1033 1013 1298 1275 1070 1779 1335 1731 1202 1843 1815 1604 1671 1229 1226 1401 1989 1295 1259 1672 1841 1732 1560 1774 1498 1533 1990 ครูต่างชาติ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ครูต่างชาติ

Miss Nyssa Dawn Petras Meguiso
ครูต่างชาติ
( Kindergarten 1-3 )
Miss Rowena Pacolba Gabule
ครูต่างชาติ
( Elementary Education 1 , 3 , 4 )
Mr.Royce John Davidson
ครูต่างชาติ
( MEP 2 )
MissDialyn De Leon Boglosa
ครูต่างชาติ
( MEP 3 )
Mr.Steve Anuego Racsa
ครูต่างชาติ
( MEP4 )
Miss Evelina Krusinskaite
ครูต่างชาติ
( MEP 5 )
Miss Ashley Margaret Porter
ครูต่างชาติ
( MEP 6 )