1188 1026 1910 1565 1655 1834 1446 1551 1187 1580 1228 1809 1505 1726 1079 1451 1918 1728 1110 1309 1470 1474 1881 1426 1119 1741 1536 1568 1982 1747 1907 1428 1909 1558 1287 1927 1020 1336 1915 1631 1085 1900 1442 1245 1854 1706 1148 1422 1503 1812 1949 1924 1068 1090 1191 1743 1011 1920 1387 1110 1949 1053 1764 1770 1315 1600 1027 1048 1805 1774 1933 1344 1707 1748 1589 1010 1383 1021 1372 1018 1932 1745 1089 1173 1063 1603 1547 1283 1182 1798 1945 1361 1237 1866 1840 1358 1740 1793 1528 ครูต่างชาติ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ครูต่างชาติ

Miss Nyssa Dawn Petras Meguiso
ครูต่างชาติ
( Kindergarten 1-3 )
Miss Rowena Pacolba Gabule
ครูต่างชาติ
( Elementary Education 1 , 3 , 4 )
Mr.Royce John Davidson
ครูต่างชาติ
( MEP 2 )
MissDialyn De Leon Boglosa
ครูต่างชาติ
( MEP 3 )
Mr.Steve Anuego Racsa
ครูต่างชาติ
( MEP4 )
Miss Evelina Krusinskaite
ครูต่างชาติ
( MEP 5 )
Miss Ashley Margaret Porter
ครูต่างชาติ
( MEP 6 )