1773 1395 1698 1065 1474 1390 1449 1784 1121 1863 1762 1851 1195 1031 1033 1925 1286 1213 1943 1032 1447 1046 1247 1985 1755 1973 1250 1340 1837 1549 1647 1090 1727 1634 1768 1385 1587 1948 1686 1078 1066 1792 1431 1147 1391 1691 1973 1110 1053 1157 1774 1109 1378 1836 1084 1844 1247 1712 1917 1588 1203 1642 1522 1124 1950 1911 1613 1435 1870 1329 1810 1687 1735 1406 1580 1756 1685 1462 1116 1098 1841 1917 1879 1647 1876 1864 1795 1227 1075 1515 1548 1890 1265 1232 1551 1253 1870 1103 1184 ภาพกิจกรรม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ภาพกิจกรรม

พิธีสวดพระอภิธรรมศพของ เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงศ์ นักเรียนช..

พิธีสวดพระอภิธรรมศพของ เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุ..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู ครูฐานิตา หล่องค..

เยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู ครูฐานิตา หล่องคำ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ป่วย..

เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่ประสบอุบั..

เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุรถตู้รับ-ส่งนักเรียนพลิกคว่ำ เมื่อ..

ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพแสดงความไว้อาลัยแด่เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้..

ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพแสดงความไว้อาลัยแด่เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงค์ ณ หมู่บ้านห้วยเป้ง ขอแสดงความเสี..

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 3..

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน

ประชุมโครงการอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านป..

ประชุมโครงการอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก

การนิเทศ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1-2..

การนิเทศ ติดตามความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1-2567 ณ ห้องประชุมจันผา โรงเรียนบ้านปงสนุก

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อให้นักเรียนทราบ..

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อให้นักเรียนทราบแนวทางปฏิบัติในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ..

ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่พลอย ฝันถึงภูมิ คุณแม่ของคุณครูกนกภรณ์..

ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่พลอย ฝันถึงภูมิ คุณแม่ของคุณครูกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์ ณ สุสานบ้านโป่ง อำเภองาว ..

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พลอย ฝันถึงภูมิ อายุ 87..

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พลอย ฝันถึงภูมิ อายุ 87 ปี คุณแม่ของคุณครูกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์..

เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รับการตรวจสุขภาพ หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ เขตสุขภาพที่ 1 จ..

รับการตรวจสุขภาพ หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน