ข่าวประชาสัมพันธ์

การจับฉลากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีก..

การจับฉลากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 256..

เหลือเวลาอีก 3 วัน การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ..

เหลือเวลาอีก 3 วัน การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนปกติ) ไม่เว้น..

แนะนำประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565

แนะนำประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านปงสนุกรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลห้องเรียนปก..

โรงเรียนบ้านปงสนุกรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคปกติ

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคปกติ

ปงสนุก สถานศึกษาน่าอยู่ เรียนรู้ก้าวไกล ใส่ใจคุณธรรม

ปงสนุก สถานศึกษาน่าอยู่ เรียนรู้ก้าวไกล ใส่ใจคุณธรรม

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ห้องเรียนปกติ ไปจนถึงวัน..

ขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ห้องเรียนปกติ ไปจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เหลือเวลารับสมัครอีก 2 วันนะคะ

เหลือเวลารับสมัครอีก 2 วันนะคะ

ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียนผ่านทาง 2 ช่..

ผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียนผ่านทาง 2 ช่องทาง

ที่นี่ปงสนุก เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนได้ที่โร..

ที่นี่ปงสนุก เชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนบ้านปงสนุก

สถานที่รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 2565..

สถานที่รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์