ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์กา..

แนวปฏิบัติในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019..

ขั้นตอนระเบียบปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้..

ขั้นตอนระเบียบปฏิบัติในการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ใน..

แนะนำฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก และภารกิจ ขอบข่ายงานที่รับ..

แนะนำฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านปงสนุก และภารกิจ ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ ซึ่งโรงเรียน ฯ มีฝ่ายบริหารครบตาม..

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนบ้านปงสนุก ร้านจะเปิดจำหน่ายชุดพื้นเ..

สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนบ้านปงสนุก ร้านจะเปิดจำหน่ายชุดพื้นเมืองและชุดพละ ในวันเสาร์ ที่ 30 และวันอา..

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญระดมทุน เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเ..

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญระดมทุน เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวน 11 หลัง

แนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ 2564 ภายใต้สถานการ..

แนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า..

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือส..

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุ..

เรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี..

Timeline การเตรียมการเพื่อเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2..

Timeline การเตรียมการเพื่อเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรียนเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เ..

เรียนเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม ..

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด เ..

ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ก่อนเปิดเรียน..