ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564

ไทม์ไลน์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้..

ไทม์ไลน์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ..

ยามค่ำวันนี้ ...ที่ปงสนุก แลเห็นสนพลิ้วไสวในยามค่ำ รั้วแดงดำ..

ยามค่ำวันนี้ ...ที่ปงสนุก แลเห็นสนพลิ้วไสวในยามค่ำ รั้วแดงดำความทรงจำในวันวาน ปงสนุกแห่งนี้เป็นตำนาน..

พื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ..

พื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564

โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการเยาวชนร่ว..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการเยาวชนร่วมมือ ร่วมใจ อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล..

กิจกรรมห้องสมุด เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถามความรู้ทั่..

กิจกรรมห้องสมุด เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถามความรู้ทั่วไปผ่าน Google Form (กิจกรรมรักการอ่าน)

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากส..

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ..

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากส..

การปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ..

มาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามระดับของพื้นที่ควบคุมส..

มาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามระดับของพื้นที่ควบคุมสถานการณ์

ศบค. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโวิด-19 ..

ศบค. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโวิด-19 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป