1483 1518 1278 1595 1338 1060 1394 1437 1301 1065 1595 1253 1227 1773 1267 1205 1750 1535 1776 1683 1128 1613 1214 1302 1578 1842 1001 1836 1593 1266 1054 1323 1320 1243 1405 1771 1269 1517 1885 1963 1017 1854 1429 1319 1098 1942 1928 1763 1190 1902 1435 1245 1611 1099 1614 1173 1738 1284 1411 1621 1364 1355 1415 1526 1136 1260 1090 1998 1462 1141 1756 1759 1543 1487 1000 1868 1892 1852 1177 1248 1692 1369 1754 1062 1534 1778 1521 1083 1368 1613 1636 1337 1831 1321 1124 1505 1080 1791 1224 ข่าวประชาสัมพันธ์ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปา..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการเพชรล้านน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการเพชรล้านนา รอบที่ 2 เจียระไนเพชร

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งข..

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Robot Contest ภายใต้โครงการอุตสาหกรรม..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปา..

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึก..

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ..

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปา..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่..

ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนที่สอบผ่าน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬา..

กำหนดการสอบ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลื่อนวันรายงานตัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

เลื่อนวันรายงานตัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาส..

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการแล..