1086 1220 1385 1895 1971 1929 1101 1855 1970 1935 1597 1879 1568 1300 1768 1331 1228 1528 1010 1186 1322 1097 1610 1519 1191 1167 1301 1931 1175 1920 1854 1231 1912 1910 1856 1882 1785 1209 1874 1498 1960 1577 1776 1691 1523 1392 1151 1433 1287 1177 1909 1462 1114 1781 1634 1292 1915 1000 1332 1758 1412 1808 1060 1865 1791 1658 1280 1730 1871 1879 1324 1778 1374 1232 1233 1483 1807 1982 1943 1820 1825 1725 1827 1045 1234 1181 1641 1064 1215 1129 1941 1032 1524 1575 1055 1943 1533 1206 1692 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ