1576 1234 1703 1020 1752 1073 1181 1882 1010 1616 1064 1054 1101 1393 1931 1739 1911 1738 1629 1817 1033 1678 1438 1369 1017 1723 1838 1211 1314 1105 1203 1782 1417 1284 1919 1917 1186 1198 1765 1396 1423 1083 1181 1415 1137 1054 1311 1032 1058 1687 1416 1226 1807 1969 1938 1203 1757 1791 1102 1775 1491 1547 1357 1846 1159 1791 1165 1644 1670 1025 1937 1004 1430 1769 1544 1352 1946 1296 1854 1367 1050 1357 1218 1710 1491 1543 1102 1129 1517 1658 1408 1706 1915 1229 1033 1854 1102 1590 1762 พิธีสวดพระอภิธรรมศพของ เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หมู่บ้านห้วยเป้ง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

พิธีสวดพระอภิธรรมศพของ เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หมู่บ้านห้วยเป้ง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมกับหัวหน้าส่วนงานราชการ เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพของ เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หมู่บ้านห้วยเป้ง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหนิ้วยะวงศ์ มา ณ ที่นี้
20240527005832.jpg - พิธีสวดพระอภิธรรมศพของ เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หมู่บ้านห้วยเป้ง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240527005834(1).jpg - พิธีสวดพระอภิธรรมศพของ เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หมู่บ้านห้วยเป้ง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240527005834.jpg - พิธีสวดพระอภิธรรมศพของ เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หมู่บ้านห้วยเป้ง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240527005836.jpg - พิธีสวดพระอภิธรรมศพของ เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หมู่บ้านห้วยเป้ง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240527005838.jpg - พิธีสวดพระอภิธรรมศพของ เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หมู่บ้านห้วยเป้ง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th 20240527005839.jpg - พิธีสวดพระอภิธรรมศพของ เด็กหญิงเบญญาภา หนิ้วยะวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนบ้านปงสนุก ณ หมู่บ้านห้วยเป้ง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | https://www.pongsanook.ac.th