1553 1063 1100 1017 1750 1009 1747 1589 1864 1620 1327 1368 1258 1282 1117 1302 1918 1860 1223 1275 1669 1612 1784 1468 1655 1731 1161 1604 1423 1434 1188 1551 1992 1460 1690 1206 1375 1398 1396 1421 1939 1574 1727 1668 1146 1495 1977 1647 1021 1260 1365 1618 1977 1789 1196 1287 1578 1327 1634 1619 1970 1980 1073 1895 1770 1659 1214 1515 1049 1012 1703 1266 1457 1103 1050 1037 1927 1465 1901 1100 1948 1521 1707 1743 1084 1832 1405 1028 1823 1197 1100 1334 1953 1027 1736 1889 1696 1444 1190 ขอแสดงความยินดีกับครูศิริพร ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับครูศิริพร ธรรมสิทธิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567