1021 1681 1560 1693 1623 1726 1861 1332 1501 1838 1304 1490 1412 1051 1885 1262 1576 1555 1727 1802 1922 1488 1016 1300 1882 1903 1650 1313 1025 1293 1908 1475 1726 1680 1313 1346 1727 1727 1538 1422 1739 1025 1793 1009 1256 1522 1485 1742 1086 1096 1181 1341 1003 1669 1463 1473 1576 1991 1207 1384 1143 1031 1527 1227 1676 1055 1370 1921 1285 1022 1474 1499 1892 1980 1871 1607 1687 1196 1493 1362 1051 1196 1415 1847 1517 1686 1256 1812 1303 1751 1798 1310 1165 1733 1577 1551 1385 1791 1173 ขอแสดงความยินดีกับครูอรทัย วรรณสร ครูวิชาเอกปฐมวัย ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับครูอรทัย วรรณสร ครูวิชาเอกปฐมวัย ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ