1258 1710 1292 1339 1950 1965 1443 1803 1129 1321 1904 1544 1757 1330 1301 1446 1773 1703 1978 1165 1434 1630 1924 1899 1261 1659 1276 1051 1814 1145 1766 1265 1856 1307 1717 1827 1130 1773 1871 1532 1950 1277 1196 1636 1406 1053 1969 1896 1690 1716 1343 1389 1170 1748 1747 1218 1157 1493 1297 1781 1222 1212 1263 1326 1528 1610 1989 1482 1128 1403 1983 1730 1349 1334 1605 1338 1177 1579 1867 1881 1445 1488 1423 1717 1862 1732 1019 1809 1183 1242 1496 1500 1058 1554 1020 1704 1038 1832 1381 ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

แสดงความยินดี นายคงกช เจภูมิ
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก มอบหมายให้นางสาวกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์ และนางขวัญใจ วงศ์ตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
20240621074632.jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th 20240621074633(1).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th 20240621074633(2).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th 20240621074633(3).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th 20240621074633.jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th 20240621074634(1).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th 20240621074634(2).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th 20240621074634.jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th 20240621074635(1).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th 20240621074635(2).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th 20240621074635(3).jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th 20240621074635.jpg - ร่วมแสดงความยินดีกับนายคงกช เจภูมิ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | https://www.pongsanook.ac.th