ประกาศการสรรหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

20220326185921.jpg - ประกาศการสรรหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565  | https://www.pongsanook.ac.th 20220326185922.jpg - ประกาศการสรรหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565  | https://www.pongsanook.ac.th 20220326185923.jpg - ประกาศการสรรหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565  | https://www.pongsanook.ac.th 20220326185924.jpg - ประกาศการสรรหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565  | https://www.pongsanook.ac.th