ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทดสอบการปรุงอาหาร สำหรับการเป็นผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ปีการศึกษา 2565