1026 1155 1119 1745 1176 1680 1457 1268 1000 1983 1918 1562 1468 1071 1873 1825 1445 1924 1970 1372 1027 1787 1636 1909 1282 1042 1584 1309 1926 1409 1244 1180 1227 1576 1089 1610 1967 1650 1163 1223 1973 1611 1431 1328 1689 1314 1978 1222 1143 1214 1077 1879 1468 1194 1558 1275 1621 1919 1642 1341 1500 1571 1616 1606 1295 1793 1795 1899 1501 1747 1882 1992 1436 1920 1709 1290 1709 1777 1382 1095 1547 1453 1564 1372 1363 1869 1111 1073 1928 1116 1192 1391 1786 1587 1597 1557 1384 1579 1550 กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ในงานแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ในงานแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/VE338_eqQqk" title="การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปางเขต1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>