1623 1677 1114 1678 1514 1291 1237 1611 1130 1276 1962 1706 1148 1923 1228 1714 1542 1303 1784 1560 1979 1825 1833 1521 1523 1408 1652 1396 1894 1982 1787 1008 1736 1711 1079 1125 1875 1269 1961 1313 1332 1571 1846 1505 1131 1328 1112 1318 1850 1742 1688 1109 1010 1397 1356 1869 1114 1138 1078 1477 1377 1092 1692 1700 1107 1300 1162 1631 1571 1343 1448 1815 1594 1114 1173 1852 1316 1757 1462 1151 1294 1107 1727 1428 1049 1670 1205 1031 1171 1916 1143 1741 1211 1323 1878 1575 1639 1111 1431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง