1644 1636 1219 1431 1634 1176 1309 1239 1456 1131 1489 1028 1312 1483 1713 1105 1220 1481 1887 1793 1076 1383 1148 1348 1307 1475 1912 1579 1972 1518 1990 1168 1245 1917 1391 1679 1239 1247 1591 1799 1996 1594 1841 1694 1424 1403 1060 1305 1486 1164 1490 1846 1775 1600 1452 1882 1725 1596 1754 1626 1122 1789 1498 1089 1337 1977 1038 1476 1852 1492 1041 1104 1365 1185 1946 1544 1137 1627 1459 1138 1196 1100 1767 1351 1922 1810 1308 1395 1836 1853 1232 1060 1333 1280 1749 1328 1172 1095 1718 นักเรียนคนเก่งปงสนุก งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

นักเรียนคนเก่งปงสนุก งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ

https://www.bugaboo.tv/news/667362?fbclid=IwAR11fAeIT8dxvJBCL60jdjCKt6U5pHK84pIxiUEblva1KAXhWwluaj7lC1o
นักเรียนคนเก่งปงสนุก งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ
เด็กชายทนุธรรม บุญยืน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/7 (Mini English Program)
ครูผู้ฝึกสอน
1.นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง
2.Mr.Steve Anuego Racsa
เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก 
CR : ขอบพระคุณช่อง Ch7HD