ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก การรับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน,และหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก การรับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน,และหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ให้ผู้ปกครองมารับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน
ได้ตามวันเวลาที่กำหนดค่ะ