1415 1381 1714 1259 1009 1957 1769 1899 1198 1073 1017 1249 1957 1198 1959 1793 1939 1371 1869 1275 1643 1744 1426 1243 1693 1285 1602 1799 1203 1926 1551 1279 1289 1513 1976 1459 1514 1036 1815 1655 1819 1445 1629 1220 1765 1666 1465 1095 1392 1331 1340 1035 1944 1842 1173 1506 1356 1281 1476 1848 1033 1746 1473 1280 1016 1878 1189 1453 1480 1988 1418 1856 1605 1180 1910 1780 1161 1647 1316 1790 1315 1522 1111 1688 1633 1239 1816 1341 1038 1221 1655 1983 1959 1896 1441 1335 1515 1056 1497 ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก การรับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน,และหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก การรับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน,และหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก การรับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน,และหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
ให้ผู้ปกครองมารับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และหนังสือเรียน
ได้ตามวันเวลาที่กำหนดค่ะ