ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีกับเด็กชายพานำโชค ลำปุก นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 เตรียมขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ สปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566