1431 1322 1442 1955 1094 1781 1646 1013 1602 1533 1490 1263 1878 1254 1376 1617 1032 1918 1237 1657 1668 1555 1466 1744 1764 1485 1134 1561 1308 1917 1117 1855 1516 1819 1644 1252 1728 1208 1161 1934 1308 1823 1891 1681 1446 1362 1053 1922 1866 1480 1084 1358 1922 1198 1875 1861 1007 1770 1586 1427 1780 1526 1664 1559 1835 1107 1751 1012 1884 1280 1192 1730 1802 1324 1489 1071 1358 1614 1011 1793 1624 1534 1269 1499 1703 1594 1751 1069 1804 1763 1588 1885 1802 1496 1266 1344 1860 1285 1843 ขอแสดงความยินดีกับนายสุธี สอนน้อย ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนายสุธี สอนน้อย ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566