ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนายสุธี สอนน้อย ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566