สโมสรไลออนส์ลำปาง และโครงการ Sight For Kids ได้จัดทำการตรวจสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3

โครงการเด็กไทยสายตาดี (Sight For Kids) มอบแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สโมสรไลออนส์ลำปาง และโครงการ Sight For Kids ได้จัดทำการตรวจสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวน 24 คน รับมอบแว่นตาสายตาและทำการตรวจวัดสายตากับทางโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
20230601003917(1).jpg - สโมสรไลออนส์ลำปาง และโครงการ Sight For Kids ได้จัดทำการตรวจสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 | https://www.pongsanook.ac.th 20230601003917.jpg - สโมสรไลออนส์ลำปาง และโครงการ Sight For Kids ได้จัดทำการตรวจสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 | https://www.pongsanook.ac.th 20230601003918.jpg - สโมสรไลออนส์ลำปาง และโครงการ Sight For Kids ได้จัดทำการตรวจสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 | https://www.pongsanook.ac.th