1724 1877 1749 1723 1675 1789 1297 1119 1431 1320 1046 1225 1331 1058 1115 1789 1582 1659 1625 1354 1695 1779 1133 1012 1241 1475 1675 1888 1473 1998 1522 1185 1311 1416 1427 1608 1017 1905 1061 1063 1872 1383 1447 1366 1378 1508 1653 1594 1718 1375 1595 1436 1627 1042 1359 1601 1772 1348 1457 1373 1090 1315 1668 1819 1493 1128 1052 1728 1532 1560 1726 1913 1082 1669 1633 1106 1612 1748 1986 1351 1996 1278 1340 1192 1168 1627 1240 1734 1815 1952 1692 1002 1987 1778 1882 1512 1560 1301 1516 สโมสรไลออนส์ลำปาง และโครงการ Sight For Kids ได้จัดทำการตรวจสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สโมสรไลออนส์ลำปาง และโครงการ Sight For Kids ได้จัดทำการตรวจสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3

โครงการเด็กไทยสายตาดี (Sight For Kids) มอบแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สโมสรไลออนส์ลำปาง และโครงการ Sight For Kids ได้จัดทำการตรวจสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวน 24 คน รับมอบแว่นตาสายตาและทำการตรวจวัดสายตากับทางโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
20230601003917(1).jpg - สโมสรไลออนส์ลำปาง และโครงการ Sight For Kids ได้จัดทำการตรวจสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 | https://www.pongsanook.ac.th 20230601003917.jpg - สโมสรไลออนส์ลำปาง และโครงการ Sight For Kids ได้จัดทำการตรวจสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 | https://www.pongsanook.ac.th 20230601003918.jpg - สโมสรไลออนส์ลำปาง และโครงการ Sight For Kids ได้จัดทำการตรวจสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 | https://www.pongsanook.ac.th