ติดต่อ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนบ้านปงสนุก
10 ถนนจามเทวี ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์  054-010765, 081-112-2393
Email: psnlp.lpg1@gmail.com