ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

นางประวีณา ติง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
       

นางสาวประภัสจิต  เตชะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1


นางศิวริน ทาบุญมา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางประวีณา ติง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางพีรยา  สันคม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4


นางทานตะวัน อินต๊ะขัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางกรกมล  ปาลาศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวเรืองศิริ  ณ ลำปาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7


นางพรชนก ชุ่มตา

ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา

นางสาวศรัณย์ปพร  ศรีจันทร์
ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย

นายทรรศนันทน์  ยาสมุทร
ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

 


งานบริหารทั่วไป