ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านปงสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล รอบแรก ระดับเขตพิ้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 คน เหรียญเงิน จำนวน 18 คน และ เหรียญทองแดง จำนวน 16 คน


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป