PSN Channel

  • school2-62.jpg

กิจกรรมการฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม

 

กิจกรรมการฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม

วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุกจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการเดินสวนสนามของยุวกาชาด ระดับ 2 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ สนามโรงเรียนบ้านปงสนุก

ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก