ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านปงสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล รอบแรก ระดับเขตพิ้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 6 คน เหรียญเงิน จำนวน 9 คน และ เหรียญทองแดง จำนวน 21 คน นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในการสอบเพชรบวรวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 คน เหรียญเงิน จำนวน 5 คน และเหรียญจำนวน ทองแดง 6 คน


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป