ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ อนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ อนุบาลปีที่ 3
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และปรับพื้นฐานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ในการเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยกิจกรรมในค่ายแบ่งเป็น 3 ฐาน คือ ฐานภาษาไทย ฐานภาษาอังกฤษ และ ฐานคณิตศาสตร์ ณ อาหารหอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป