ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2562

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง 3 หน่วย โดยมีนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธาน ซึ่งมีพรรคที่เข้าร่วมทั้งหมด 4 พรรค คือ พรรคปงสนุกทำความดี พรรคเพื่อปงสนุก พรรคสามัคคีปงสนุก และพรรคปงสนุก Uprightschool โดย พรรคที่ชนะและได้คะแนนสูงสุดคือพรรคปงสนุก Uprightschool ได้คะแนนทั้งหมด 359 คะแนน


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป