ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ค่ายวิชาการสายชั้นอนุบาล 2

ค่ายวิชาการสายชั้นอนุบาล 2
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และ รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และปรับพื้นฐานเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ในการเรียนต่อชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โดยกิจกรรมในค่ายแบ่งเป็น 5 ฐาน คือ ฐานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และ ฐานคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านปงสนุกงานบริหารทั่วไป