ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ดรุยางค์ ปี 2561

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ดรุยางค์ ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดุริยางค์ ของโรงเรียนบ้านปงสนุก โดยมีนายกิตติ ผดุงภักดีกุล เป็นผู้ฝึกสอน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านปงสนุกงานบริหารทั่วไป