ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

แสดงความยินดี ผอ. ฉัตรมงคล รัตนปัญญา

แสดงความยินดี ผอ. ฉัตรมงคล รัตนปัญญา
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ และรองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการฉัตรมงคล รัตนปัญญา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ เจเจปาร์ค


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป