ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ ของโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะกรรมการนักเรียน สุจริต และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป