ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

จากรั้วปงสนุกสู่โรงเรียนบ้านแม่เฟือง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยนายสมพร นาคพิทักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เดินทางร่วมงานแสดงความยินดีในงานโอกาสที่ นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่เฟือง


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป