ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ปี 2562

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย ผอ.ชำนาญ แสงจันทร์ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์ ใช้เสียง นอกจากนี้สภานักเรียนยังให้ความรู้กับนักเรียนชั้นอื่นๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2562 ในวันที่ 24 มีนาคม อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะ


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก

 


งานบริหารทั่วไป