ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

พิธีมอบเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีมอบเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และอำลาสถาบัน ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 215 คน โดยได้รับเกียรติ จาก นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านปงสนุก


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป