ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

พิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 214 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก และขอขอบคุณ นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เฟือง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รวมทั้งขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนมา ณ โอกาสนี้


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป