ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

งานเลี้ยงขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสมพร นาคพิทักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองผู้อำนวยการ และคณะครูพี่เลี้ยง ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ที่ได้มาทำการฝึกสอนในโรงเรียนบ้านปงสนุก ตลอดปีการศึกษา 2561 ณ สวนอาหารเรือนแพ


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป