ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมสมัครลงทะเบียน "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2562  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ร่วมสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการ "จิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

ข่าวจาก facebook โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1


งานบริหารทั่วไป