PSN Channel

  • 2.2562.jpg

คณะจิตอาสาโรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมกันตกแต่งสถานที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยนายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองผู้บริหาร คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสา ร่วมกันตกแต่งผ้าระบายสีเหลือง-ขาวบริเวณรั้วหน้าโรงเรียน พร้อมทั้งจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก