ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุกเข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยนายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และคณะข้าราชการครู จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง


งานบริหารทั่วไป