ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมเดินทางส่งคุณครูพรรณี วังไชยเลิศ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านหมากหัววัง

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ร่วมเดินทางส่งคุณครูพรรณี วังไชยเลิศ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านหมากหัววัง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง โดยมี นายประสิทธิ์ เตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหมากหัววังให้การต้อนรับ  หลังจากนั้นคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมจัดงานเลี้ยงอำลาคุณครูพรรณี วังไชยเลิศ บรรยายกาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันที่มีให้กัน ณ ร้านอาหารเมธาเฮาส์

 


งานบริหารทั่วไป