ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมศึกษาดูงาน

กิจกรรมศึกษาดูงาน

โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ระดับประถมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและ คณะได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และมอบของที่ระลึก โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างทั้ง 2 โรงเรียน วันที่ 25 มกราคม 2562 ผู้บริหารและ คณะได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดยได้เข้าไปดูการเรียนของโครงการต่าง ๆ เช่น EP(English Program) IME(Intensive Mathematics Course) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป