ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดการประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3/2562  ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน โรงเรียนบ้านปงสนุก

 


งานบริหารทั่วไป