ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สำนักงานปศุศัตว์จังหวัดลำปางตรวจคุณภาพนมโรงเรียน

 

 

 

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานปศุศัตว์จังหวัดลำปาง น.สพ.ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และนายนิคม รูปงาม ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำปาง เข้าติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านปงสนุกตามข้อสั่งการของกรมปศุสัตว์ เพื่อสำรวจความเรียบร้อยของการจัดส่งนม การเก็บรักษา และการได้รับ การดื่มนมของนักเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก


งานบริหารทั่วไป