ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ยินดีต้อนรับคณะครูใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ปี 2562

 

 

 

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน และคณะครูได้มอบช่อดอกไม้ เพื่อต้อนรับครูใหม่จำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูพีรยา สันคม มาช่วยราชการเป็นระยะเวลา 1 ปี สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, Miss Chelsea Williams จากประเทศออสเตรเลีย และ Miss Kristy Lee Jansen van vuuren จากประเทศอเมริกาใต้ ซึ่งจะปฏิบัติการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program) และกล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 27 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 2 คน   ซึ่งเป็นอีกแรงสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนบ้านปงสนุกในปีการศึกษา 2562 นี้


งานบริหารทั่วไป