ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

บรรยากาศวันที่ 2 ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นำโดยนายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ต้อนรับนักเรียนเป็นวันที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งบรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของคณะครูและนักเรียนที่เดินเข้าโรงเรียนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส


งานบริหารทั่วไป